Menighedsrådsmøder I Heltborg Sogn og i Boddum-Ydby Sogne

Fælles menighedsrådsmøde for Boddum-Ydby-Heltborg Sogne , tirsdag den 10. marts kl. 18.00

Fælles menighedsrådsmøde for Boddum - Ydby - Heltborg pastorat den 10. marts kl. 18.00 i konfirmandstuen i Boddum.

 

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Nyt fra:                præsten

udvalgene: præstegårdsudvalget

kirkeblad

aktivitetsudvalg

andre

  1. Sogneudflugt
  2.  Studietur menighedsråd
  3.  Næste møde:
  4. Eventuelt