Menighedsrådsmøder I Heltborg Sogn og i Boddum-Ydby Sogne

HELTBORG SOGN Læs dagsorden for menighedsrådsmøde i Heltborg Sogn, tirsdag den 14. januar kl. 19.00 Læs dagsorden og referat  fra menighedsrådsmøde 12. november 2019   BODDUM-YDBY SOGNE Dagsorden og referat Menighedsrådsmøde 6. november 2019. Læs mere her....  

Læs mere

VELKOMMEN TIL KONFIRMANDUNDERVISNINGEN 2019/2020

  Undervisningen begynder i uge 45, onsdag den 6. november kl. 8.00, og finder sted i præstegården i Boddum. Der er undervisning 20 uger på onsdage (kl. 8-9.30) foruden aftenarrangementer og udflugter. Menighedsrådene sørger for konfirmandernes transport frem og tilbage mellem skole og præstegård. Oplysninger om kørslen til konfirmandundervisningen udsendes...

Læs mere

Konfirmation 2020

Konfirmationsdatoer i 2020

Konfirmationssøndage: Den første søndag efter påske har i mange år været den faste konfirmationssøndag i Boddum og Ydby kirker, således også i 2020, hvor det bliver den 19. april . Konfirmationen i Heltborg kirke har traditionen tro været den sidste søndag i april, således også i 2020, hvor det bliver...

Læs mere