Gravermedhjælper søges til Ydby Kirke og Kirkegård

Stillingen som sæsonansat gravermedhjælper er ledig
og ønskes besat pr. 1. marts 2021 eller snarest derefter.

Stillingen som sæsonansat gravermedhjælper i perioden 1.3.2021 – 30.11.2021 er på
30 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis.

Arbejdet omfatter blandt andet: Ren- og vedligeholdelse af gravsteder, kirke, kirkegård samt udenoms arealer.
Der kan forekomme tjenester ved kirkelige handlinger i kirken.
Arbejdet skal hovedsageligt udføres ved Ydby Kirke, men der vil endvidere skulle udføres arbejde ved Boddum Kirke og Kirkegård.

Menighedsrådet søger en engageret person med interesse for udendørsarbejde og grønne anlæg, som kan arbejde selvstændigt,
har ordenssans, er fleksibel og stabil, har forståelse for kirken som
arbejdsplads og som har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde
med det øvrige personale.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere
på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund.
Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der stilles ikke krav om gartnerisk uddannelse til stillingen.
Der kan hentes yderligere oplysninger om stillingen hos
Kontaktperson Evald Johannes Eliassen – tlf. 51 74 83 24.

Skriftlig ansøgning sendes til formand for Boddum-Ydby menighedsråd
Ingrid Ledet Jespersen, E-mail: 8651fortrolig@SOGN.DK

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest kl. 12.00 den 4. februar 2021.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.