Knud Bunde Nielsen

Præsten Henvendelse kan når som helst ske til sognepræst Knud Bunde Nielsen på tlf.: 4018 6391. Email: knbn@km.dk Doveroddevej 17 Boddum 7760 Hurup Thy Mandag fri. I fravær passes embedet af sognepræst Claus Nyboe, Vestervig, tlf.: 9794 1112.