Knud Bunde Nielsen

Præsten

Henvendelse kan når som helst ske til sognepræst Knud Bunde Nielsen på tlf.: 4018 6391.

Email: knbn@km.dk


Doveroddevej 17
Boddum
7760 Hurup Thy

Mandag fri.


I fravær passes embedet af sognepræst Claus Nyboe,
Vestervig, tlf.: 9794 1112.