Om menighedsrådsvalget 2020

Læs om datoerne for de åbne offentlige orienteringsmøder i forbindelse med menighedsrådsvalget HER.

 

Valg af nye menighedsråd i 2020

Et lovforslag omkring menighedsrådsvalg

blev besluttet i 2018. Dette træder i kraft i

2020, hvor der skal vælges nye menighedsråd

over hele landet.

Menighedsrådene i Boddum-Ydby-Heltborg

er i gang med at forberede valget. Valgbestyrelserne

skal på kursus, så vi lærer mere om

den nye måde, valget fremover skal foregå på.

Offentligt orienteringsmøde

  1. 13/8 bliver alle i sognene indbudt til orienteringsmøder.

Menighedsrådene redegør for

deres arbejde i det forløbne år og fortæller om,

hvad man er i gang med. De forskellige udvalg

fortæller om deres arbejde m.v.

På møderne bliver der redegjort for det kommende

valg og muligheden for at få udskrevet

et afstemningsvalg.

Perioden imellem de to mødeaftener

I sognene skal der gøres et godt arbejde for at

finde kandidater, der vil opstille til valget. Der

skal tænkes i, om der er kandidater til alle poster

i menighedsrådet og det skal sikres, at der

er et bredt bagland, der bliver repræsenteret.

Valgforsamling

  1. 15/9 indbydes alle til at vælge de kommende

menighedsråd.

Personer, der ønsker at opstille som kandidat,

meddeler dette på valgforsamlingen. Alle kandidater

får mulighed for at præsentere sig, og

gøre rede for, hvad man ønsker at arbejde for i

menighedsrådet.

Der bliver givet mulighed for debat, bl.a. for at

få kendskab til ønsker omkring menighedsrådenes

arbejde i den kommende periode.

Denne aften gennemføres et hemmeligt, skriftligt

valg blandt alle stemmeberettigede fremmødte,

og det offentliggøres derefter hvem der

blev valgt.

Når man kender rådets sammensætning, vælges

suppleanter.

Mulighed for afstemningsvalg

Hvis der er en gruppe i sognet, der ikke mener,

at sammensætningen af menighedsrådet er efter

ønske, er der mulighed for at aflevere en

kandidatliste med underskrifter senest 4 uger

efter valgforsamlingen. Dette udløser et valg,

der skal afholdes d. 17. november. Her kan

man stemme på personer på de indleverede

kandidatlister og de personer, der blev valgt

  1. 15/9.

Tiltrædelse

Det nye menighedsråd skal derefter konstituere

sig og den første arbejdsdag er 1. søndag i

advent 2020