Velkommen til Boddum – Ydby – Heltborg sognes nye sognepræst Maja Cilleborg

 

Velkommen til Boddum-Ydby-Heltborgs nye sognepræst Maja Cilleborg, der fra 1. juni 2020 er ansat i  pastoratet.

Maja Cilleborg, der er 45 år,  og uddannet fra Aarhus Universitet 2019,  ordineres torsdag den 28 maj i Budolfi Kirke i Aalborg.

Indsættelsen af Maja Cilleborg i de tre sogne finder sted 2. pinsedag, den 1. juni kl. 10.30 i Vestervig Kirke.

Vore små kirker ville ikke - grundet denne Corona-tids bestemmelser omkring afholdelse af gudstjenester  - ret mange mulighed for at deltage i indsættelserne i kirkerne.
Derfor har menighedsrådene "lånt" Vestervig Kirke, hvor der vil være plads til 120 gudstjenestedeltagere.
Så velkommen til en festlig indsættelsesgudstjeneste.