AFLYSNING: Musikgudstjenesten i Ydby Kirke søndag d. 8/11 kl. 19 aflyses

Musikgudstjenesten i Ydby Kirke søndag d. 8 november kl. 19.

Der afholdes en almindelig gudstjeneste i stedet.