De skærpede corona-restriktioners betydning for kirkelivet i Boddum, Ydby og Heltborg

Frem til og med d. 3. december er vi som bekendt underlagt skærpede corona-restriktioner her i Nordjylland. Dette kommer også til at medføre nogle ændringer for kirkelivet her i Boddum, Ydby og Heltborg.

Kirken er her stadig – og vi holder stadig gudstjenester om søndagen. Dog vil der ikke være altergang ved gudstjenesterne.

Forsamlingsreglen om max 10 personer gælder ikke i kirkerummet ved gudstjenester og kirkelige handlinger – her er det den enkelte kirkes areal, der er bestemmende for, hvor mange vi kan være til gudstjenesten.

Til gengæld vil der ikke være andre arrangementer i kirkeligt regi i perioden, og konfirmandstuen vil kun blive brugt til møder og samtaler.

Konfirmandundervisningen vil foregå som fjernundervisning – konfirmanderne og deres forældre vil blive kontaktet direkte om dette.

Præsten står som altid til rådighed for samtaler og besøg, og hvis nogen har brug for hjemmealtergang er dette også en mulighed.