Konfirmandundervisning som fjernundervisning

Foreløbig til og med 3. december 2020 er konfirmandundervisningen omlagt til fjernundervisning.

Der bliver lagt opgaver og lignende op her på hjemmesiden, så det ligger klar om onsdagen fra morgenstunden.