Konfirmandundervisning – hjemmeopgave onsdag d. 11. november 2020

Kære konfirmander

At vi ikke er samlet i konfirmandstuen i dag, og at I ikke skal møde ind til undervisning på jeres skoler skyldes, at vi alle skal udvise forsigtighed, så vi kan få bremset corona-smitten. Vi skal udvise det, vores statsminister kalder samfundssind.

Vi skal alle holde os hjemme eller holde afstand – både for at passe på os selv og ikke mindst for at passe på dem, der er mere sårbare overfor smitte, end vi måske selv er.

I kristendommen har vi begrebet næstekærlighed. Jesus siger, at vi skal elske vores næste som sig selv.

Ordet “næste” er et gammelt ord, som betyder ens nærmeste eller ens arving. I kristendommen handler det ikke kun om dem, der står os nær – men faktisk om alle mennesker, vi kommer i kontakt med. Ens næste kan være hvem-som-helst. Det kan være vores moster eller bedste ven eller en fra en anden skole, som vi egentlig ikke kender særlig godt. Men det kan også bare være en, vi tilfældigt møder på gaden. Vores næste er alle andre mennesker, som vi på den ene eller anden måde kommer i kontakt med.

Næstekærlighed handler om at behandle alle mennesker ordentligt – at behandle andre på samme måde, som vi ønsker, at de behandler os.

Jeres opgave i dag er at gå ind på dette link: https://www.konfirmandcenter.dk/e-forloeb/samfundssind/ 

I skal se videoen med statsministeren, besvare spørgsmålene om samfundssind eller næstekærlighed og lytte til fortællingen om den barmhjertige samaritaner.

Derefter skal I besvare spørgsmålet om, hvad forskellen på samfundssind og næstekærlighed er. Det er ikke et spørgsmål, der er et rigtigt eller forkert svar på – jeg vil gerne høre, hvad I synes, at forskellen er. Og jeg vil gerne have, at I prøver at give nogle konkrete eksempler fra jeres eget liv – både på samfundssind og på næstekærlige handlinger.

Jeres besvarelse skal enten skrives eller indtales som en lydfil og sendes til mig på e-mail maci@km.dk senest på mandag d. 16/11.

Og så skal jeg lige høre, om I har været i kirke siden sidst – hvor og hvilken dato?

Vi høres ved 🙂

/Maja