Aflysning af gudstjenester i Boddum, Ydby og Heltborg kirker i perioden fra og med 24. december 2020 til og med 3. januar 2021

I overensstemmelse med biskoppernes, Provsteforeningens, Præsteforeningens og Landsforeningen af Menighedsråds anbefalinger aflyses alle gudstjenester i Boddum Kirke, Ydby Kirke og Heltborg Kirke til og med 3. januar 2021.

Dåb, bisættelser og begravelser kan stadig gennemføres i perioden (under hensyntagen til de gældende restriktioner).

Som altid kan præsten kontaktes, hvis du har brug for en samtale.