Aflysning af fastelavnsgudstjenesten i Boddum Kirke d. 14/2 kl. 14 og efterfølgende tøndeslagning

Fastelavnsgudstjenesten i Boddum Kirke søndag d. 14. februar kl. 14 og efterfølgende tøndeslagning aflyses.

Der afholdes i stedet gudstjeneste i Boddum Kirke kl. 9 den pågældende søndag.