Afskedsreception til vores præst gennem snart 3 år Maja Holm-Cilleborg

Afskedsreception

Afskedsreception

Vores præst gennem snart 3 år Maja Holm-Cilleborg
har valgt Venø som hendes nye præstekald.
Der indbydes til afskedsgudstjeneste i Ydby
Kirke søndag den 22/1 2023 kl. 10.30,
Efterfølgende indbydes til reception i
Boddum-Ydby Skytte & Fritidscenter.
Tilmelding senest mandag den 16/1 til
Ingrid Jespersen tlf. 20432331 eller
Lis Skammelsen tlf. 23882746
Menighedsrådene