Menighedsrådsmøde for Boddum-Ydby Sogne, onsdag den 6. november kl. 19.00

Begivenhedsdetaljer

  • onsdag | 6. november 2019
  • 19:00

Menighedsrådsmøde for Boddum – Ydby den 6. november 2019 kl. 19.00 i konfirmandstuen i Boddum
1. Godkendelse af dagsorden
2. Til efterretning
3. Valg til enkeltmandsposter:
a. formand
b. næstformand
c. kirkeværge: Boddum
d. kirkeværge: Ydby
e. kasserer
f. sekretær
g. kontaktperson
h. bygningssagkyndig
i. underskriftberettiget
4. Nyt fra:
præstegårdsudvalg:
kirke og kirkegårdsudvalg:
kontaktperson: graverstillinger ved Boddum kirke
præsten:
aktivitetsudvalget:
andre:
5. Godkendelse af endeligt budget 2020
6. Match møde Århus/ København
8. Næste møde
9. Eventuelt