Menighedsrådsmøde for Boddum-Ydby Sogne, tirsdag den 21. januar kl. 19.00 – læs dagsorden her: