Menighedsrådsmøde for Boddum-Ydby Sogne, torsdag den 11. juni kl. 19