Menighedsrådsmøde for Heltborg Sogn, tirsdag den 12. november kl. 19

Begivenhedsdetaljer

  • tirsdag | 12. november 2019
  • 19:00

Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den 12. november 2019 kl. 19,00 hos
Margit Vang, Viborggårdsvej 4, 7760 Hurup.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Bemærkning til referat fra sidste møde.
3. Valg.
A. Formand.
B. Næstformand.
C. Kasserer.
D. Kirkeværge.
E. Sekretær.
F. Kontaktperson.
G. Aktivitetsudvalg.
H. Præstegårdsudvalg.
I. Underskriftsberettiget.
4. Orientering ved formanden.
5. Kassererens punkt.
A. Godkendelse af endelig budget 2020. (Udsendt af Vivian).
B. Kvartalsrapport (udsendt af Vivian).
C. Skrivelse fra Andelskassen ang. ny rentepolitik.
6. Præstens punkt.
7. Præstegårdsudvalg.
8. Graverens punkt.
9. Aktivitetsudvalg.
10. Adventsgudstjeneste den 10/12 2019 (Planlægning).
11. Hjemmeside og provstikalender.
12. Vandmåler (udsat fra sidste møde)
13. Opbevaring af ”Den Gamle Alterdug).
14. Mødedatoer 2020.
15. Eventuelt.
Venlig hilsen og på gensyn