Menighedsrådsmøde i Heltborg Sogn, tirsdag den 14. januar kl. 19.00 – Læs mere

Begivenhedsdetaljer

 • tirsdag | 14. januar 2020
 • 19:00
Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den 14. januar 2020 kl. 19,00 hos
Lis Skammelsen, Toftumvej 5, Heltborg, 7760 Hurup.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Bemærkning til referat fra sidste møde.
 3. Orientering ved formanden.
 4. Kassererens punkt.
 5. Præstens punkt.
 6. Præstegårdsudvalg.
 7. Aktivitetsudvalg
 8. Graverens punkt.
 9. Menighedsrådsvalg 2020. Hvad gør vi og hvem gør det?
 10. Brochure om Heltborg Kirke i våbenhuset er snart opbrugt!
 11. Fotografering i kirken.
 12. Dåbslys ved barnedåb.
 13. Indsamlingsliste
 14. Næste møde.
 15. Evt.