Aflysning af gudstjenester i Boddum, Ydby og Heltborg kirker i perioden fra og med 24. december 2020 til og med 3. januar 2021

I overensstemmelse med biskoppernes, Provsteforeningens, Præsteforeningens og Landsforeningen af Menighedsråds anbefalinger aflyses alle gudstjenester i Boddum Kirke, Ydby Kirke og Heltborg Kirke til og med 3. januar 2021. Dåb, bisættelser og begravelser kan stadig gennemføres i perioden (under hensyntagen til de gældende restriktioner). Som altid kan præsten kontaktes, hvis du...

Læs mere

Konfirmandundervisning – hjemmeopgave onsdag d. 16. december

Kære konfirmander fra Boddum-Ydby Friskole og Sydthy Friskole Jeg håber, I alle har fundet ugens hjemmeopgave i jeres postkasser – jeg var rundt med dem i går. Her kan I høre juleevangeliet fortalt: https://www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/advent-og-jul/din-jul/juleevangeliet-fortalt-af-danskerne Rigtig glædelig jul til jer og jeres familier. Vi ses i konfirmandstuen onsdag d. 6 januar...

Læs mere

Konfirmandundervisning – hjemmeopgave onsdag d. 9. december

Kære konfirmander fra Hurup Skole Julen nærmer sig, så inden I går på juleferie, skal vi tale lidt om julens betydning. Jeg vil bede jer læse eller lytte til juleevangeliet, som står i Lukasevangeliet kapitel 2 vers 1-14 og som læses ved alle julegudstjenesterne rundt i hele landet d. 24....

Læs mere

Konfirmandundervisning i perioden 16. december 2020 til 24. februar 2021

De landsdækkende corona-restriktioner er forlænget til og med 28. februar 2021. For konfirmandundervisningen i Boddum-Ydby-Heltborg betyder det, at vi foreløbig til og med onsdag d. 24. februar 2021 fortsætter med undervisning i konfirmandstuen hver anden uge og hjemmeopgaver de uger, hvor man ikke er i konfirmandstuen. Planen for perioden er:...

Læs mere

De nye menighedsråd

I dag, 1. søndag i advent, tiltræder de nye menighedsråd, og her i Boddum-Ydby-Heltborg Pastorat har de to menighedsråd konstitueret sig som følger: Boddum-Ydby menighedsråd: Ingrid Jespersen – formand Stig Asboe – næstformand Ulrik Nielsen – kasserer Marion Kappel – sekretær og hjemmesideansvarlig Evald Eliassen – kontaktperson Katrine Overby Thatt...

Læs mere

Konfirmandundervisning fortsætter som fjernundervisning

Konfirmandundervisningen fortsætter som fjernundervisning indtil videre. For de konfirmander, der har brug for kørsel til skole, så de kan møde ind til kl. 10 om onsdagen, vil der blive arrangeret afhentning på hjemmeadressen/ved sognegrænsen. I bedes snarest muligt kontakte mig på tlf. 6161 1181, hvis der er brug for kørsel...

Læs mere