Præsteembedet

Præsteembedet

Vores sognepræst Maja Holm-Cilleborg har pr. 31. januar opsagt sin
stilling i Heltborg og Boddum – Ydby pastorat. Hun har fået embede andet
sted. Vi arbejder på at få stillingen slået op, så hurtigt så muligt. Det er
stiftet, som tager stilling til tidspunktet, men forhåbentlig bliver det snart.
Der er en del praktiske ting, som skal tages hånd om nu. B.la. vil vi
hurtigst mulig komme med en udmelding på, hvordan
konfirmandundervisningen vil forløbe. Ligeledes vil der muligvis komme
ændringer i gudstjenesteplanen for februar i forhold til det, som står i
kirkebladet. Vi beder jer derfor følge med på hjemmesiden.
Lis Skammelsen/Ingrid Jespersen