Kirken er beliggende på Skårhøjvej 8, 7760 Hurup Thy.

På denne side er der relevant information om de mest almindelige forhold på
Heltborg Kirkegård i forbindelse med begravelse.

Graver, Jens Thomsen, kan kontaktes på tlf. 20 87 37 68.

I forbindelse med begravelse kontaktes graveren med henblik på reservation af gravsted,
i fald der intet gravsted er i forvejen.


Gravstedsformer

Traditionel kistebegravelse

Urnebegravelse i traditionelt gravsted

Traditionel urnegravsted

Plænebegravelse med sten i plæne, 40×60 cm sten – både kiste og urne

Anonym begravelse – både kiste og urne

Folder

Information vedr. begravelse på Heltborg Kirkegård findes også i en folder.
Klik her for at hente folderen


Blomster og kranse fra begravelseshøjtideligheden bliver fjernet af kirkens personale, når disse finder det passende.

Gravsten: ønskes et alternativ hertil eller anden udsmykning, skal dette godkendes af menighedsrådet.

Anlægning af gravsted: Der er mulighed for, at man selv kan anlægge gravstedet, men ellers står kirkens personale til rådighed mod betaling.
Dog sørger kirkens personale altid for plantning af eventuel hæk.
Det anbefales, at gravstedet først anlægges efter mindst 3 måneder.

Grandækning: Dette lægges fortrinsvis i november måned og fjernes igen tidligt forår afhængig af påske. Man er velkommen til selv at lægge gran
og er så selv ansvarlig for, at dette bliver fjernet igen i lighed med ovenstående.

Visne buketter fjernes efter behov.

Ren- og vedligeholdelse af gravstedet påhviler gravstedsindehaveren. Ønsker man ikke selv at holde gravstedet, tilbyder vi to forskellige ordninger:

  1. Renholdelse for ukrudt betalt på årlig regning.
  2. Vedligeholdelse i fredningsperioden – betales over 30-årig periode – omfatter
    udover renholdelse for ukrudt også udskiftning af forvoksede buske, opretning
    af sten mm.

Mht. pris henvises til graver eller kirkeværge.

Fredningsperiode: For kiste – 30 år, egetræskiste – 60 år og for urne 15 år.
Zinkkiste for bestandig.

Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for et kortere åremål end 5 år.