Gudstjenester

Konfirmandforberedelse

Fra og med onsdag d. 25. januar varetages konfirmationsforberedelsen af sognepræst Gitte Møller Them, som også forestår konfirmationerne til april. Gitte Møller Them kan kontaktes på e-mail: GMT@km.dk Tak om I senest onsdag d. 1. februar vil give Gitte endelig besked om, hvilken kirke I ønsker konfirmation i.

Læs mere

Afskedsreception til vores præst gennem snart 3 år Maja Holm-Cilleborg

Afskedsreception Vores præst gennem snart 3 år Maja Holm-Cilleborg har valgt Venø som hendes nye præstekald. Der indbydes til afskedsgudstjeneste i Ydby Kirke søndag den 22/1 2023 kl. 10.30, Efterfølgende indbydes til reception i Boddum-Ydby Skytte & Fritidscenter. Tilmelding senest mandag den 16/1 til Ingrid Jespersen tlf. 20432331 eller Lis...

Læs mere

UDPLUK FRA GALLERIET

Se flere gallerier