Fortælling om de vise mænd i børnehaven

Boddumhus naturbørnehave var d. 13. december på besøg i Boddum kirke hvor Katrine havde en skattekiste fyldt med anisstjerner. Hun fortalte om de vise mænd på besøg hos Jesusbarnet i Betlehem og præsten fortalte om stjernen over stalden og de vise mænd.

Læs mere

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøde Heltborg 12. marts 2024 Menighedsrådsmøde Boddum-Ydby 12. marts 2024 Menighedsrådsmøde Boddum-Ydby 25. april 2024 Menighedsrådsmøde Heltborg 21. maj 2024 Menighedsrådsmøde Heltborg 29. maj 2024 (kirkesyn) Fælles menighedsrådsmøde 06. juni 2024

Læs mere

Konfirmandforløb 2022-2023

Tilmelding til konfirmationsforberedelse foregår digitalt med NemID på https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding . Konfirmationsforberedelsen foregår i konfirmandstuen i Boddum Præstegård onsdage kl. 8 – 9:30 i ugerne 43 – 50, 2022 og ugerne 2 – 15, 2023 (undt. helligdage og skolefridage). Hold godt øje med vores hjemmeside https://boddumydbyheltborgkirker.dk under hele konfirmandforløbet, da det er her alle...

Læs mere