Kirken er beliggende på Skårhøjvej 8, 7760 Hurup Thy.

Heltborg kirke er smukt beliggende på en bakketop og ses viden om.
Romansk kirke indviet til Sct. Peder. Fritliggende og indmuret i sokkelen karmsten med
tostavsprofil fra den nu tilmurede syddør.
I våbenhuset er opstillet en billedkvadersten. Motivet forestiller – måske – et menneske
og et par dyr. Over døren inde i kirken fragment af kalkmaleri af judas-kysset, og i
korbuen kalkmaleri af det nye Jerusalems to træer? eller er det bare planteornamentik?
Nyt dåbsfad af stentøj.

Her kan du læse mere om Heltborg Kirke:

Aalborg Stifts

Sogneoplysninger for Heltborg sogn