Konfirmandforberedelse

Fra og med onsdag d. 25. januar varetages konfirmationsforberedelsen af sognepræst Gitte Møller Them, som også forestår konfirmationerne til april. Gitte Møller Them kan kontaktes på e-mail: GMT@km.dk Tak om I senest onsdag d. 1. februar vil give Gitte endelig besked om, hvilken kirke I ønsker konfirmation i.

Læs mere

Informationsmøde om det kommende konfirmandforløb

Kære kommende konfirmander og konfirmandforældre Vi holder informationsmøde om det kommende konfirmationsforløb på tirsdag d. 11. oktober kl. 19 i konfirmandstuen i Boddum Præstegård. Her kan I få alle de praktiske oplysninger omkring konfirmandforløbet – konfirmationsdatoer, transport til og fra konfirmandstuen, kirkegang, undervisningsdage, afbud, ændringer, aflysninger mv. Og skulle der sidde nogle...

Læs mere

Konfirmandforløb 2022-2023

Tilmelding til konfirmationsforberedelse foregår digitalt med NemID på https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding . Konfirmationsforberedelsen foregår i konfirmandstuen i Boddum Præstegård onsdage kl. 8 – 9:30 i ugerne 43 – 50, 2022 og ugerne 2 – 15, 2023 (undt. helligdage og skolefridage). Hold godt øje med vores hjemmeside https://boddumydbyheltborgkirker.dk under hele konfirmandforløbet, da det er her alle...

Læs mere