Konfirmandforberedelse

Konfirmandforberedelse

Fra og med onsdag d. 25. januar varetages konfirmationsforberedelsen af sognepræst Gitte Møller Them, som også forestår konfirmationerne til april.

Gitte Møller Them kan kontaktes på e-mail: GMT@km.dk

Tak om I senest onsdag d. 1. februar vil give Gitte endelig besked om, hvilken kirke I ønsker konfirmation i.