Gudstjeneste i Boddum Kirke, Julesøndag den 29. december kl. 10.30