Gudstjeneste i Heltborg kirke (Kristi himmelfartsdag)