Gudstjeneste i Heltborg Kirke søndag den 7. juni kl. 10.30 ved Maja Cilleborg