Ove Korsgaard – Solskin for det sorte muld. Torsdag den 7. november kl. 19.00

Begivenhedsdetaljer

  • torsdag | 7. november 2019
  • 19:00
  • Doverodde Købmandsgård

Pris 75 inkl. kaffebord

Med bogen “solskin for det sorte muld” som udgangspunkt handler foredraget om den mentalitetsmæssige baggrund for
landbokulturen og om de politikse, strukturelle og kulturelle ændringer, der er sket, siden foredragsholderens far var
sognerådsformand i Karby-Hvidbjerg-Redsted kommune på Mors, og hans farbror var mejeribestyrer i Doverodde.
I tid er landbokulturen tæt pånutiden, men i mentalitet synes den at tilhøre en fjern fortid. men er lanbokutluren et tilbagelagt stadie?
Eller rummede den værdier, dyder og praksisser, der har betydning i nutidig sammenhæng?
Ove Korsgaard, født 1942, er ph.d. og dr.pæd. og siden 2007 professor i pædagogik på Aarhus Universitet.
Han kom ud af skolen efter syvende klasse, kom ud at tjene på forskellige gårde, var på landbrugsskole og højskole og besluttede
sig derefter for at slå ind på en anden løbebane end landbruget. Han blev uddannet som lærer på Den Frie Lærerhøjskole og
efterfølgende dr. pæd. og Gerlev Idrætshøjskole, senere blev han professor på Danmarks Pædagogiske Universitet.
Han har gjort sig stærkt gældende i debatten om demokrati og folk, herunder ikke mindst diskussionen om højskolen og dens rolle.
Han er forfatter til en række bøger, bl.a. KAMPEN OM KROPPEN. DANSK IDRÆTS HISTORIE GENNEM 200 ÅR, KAMPEN OM LYSET.
DANSK VOKSENOPLYSNING GENNEM 500 ÅR og KAMPEN OM FOLKET. ET DANNELSESPERSPEKTIV PÅ DANSK HISTORIE GENNEM 500 ÅR.