Konfirmandforberedelse

Fra og med onsdag d. 25. januar varetages konfirmationsforberedelsen af sognepræst Gitte Møller Them, som også forestår konfirmationerne til april. Gitte Møller Them kan kontaktes på e-mail: GMT@km.dk Tak om I senest onsdag d. 1. februar vil give Gitte endelig besked om, hvilken kirke I ønsker konfirmation i.

Læs mere

Afskedsreception til vores præst gennem snart 3 år Maja Holm-Cilleborg

Afskedsreception Vores præst gennem snart 3 år Maja Holm-Cilleborg har valgt Venø som hendes nye præstekald. Der indbydes til afskedsgudstjeneste i Ydby Kirke søndag den 22/1 2023 kl. 10.30, Efterfølgende indbydes til reception i Boddum-Ydby Skytte & Fritidscenter. Tilmelding senest mandag den 16/1 til Ingrid Jespersen tlf. 20432331 eller Lis...

Læs mere

Præsteembedet

Vores sognepræst Maja Holm-Cilleborg har pr. 31. januar opsagt sin stilling i Heltborg og Boddum – Ydby pastorat. Hun har fået embede andet sted. Vi arbejder på at få stillingen slået op, så hurtigt så muligt. Det er stiftet, som tager stilling til tidspunktet, men forhåbentlig bliver det snart. Der...

Læs mere

Informationsmøde om det kommende konfirmandforløb

Kære kommende konfirmander og konfirmandforældre Vi holder informationsmøde om det kommende konfirmationsforløb på tirsdag d. 11. oktober kl. 19 i konfirmandstuen i Boddum Præstegård. Her kan I få alle de praktiske oplysninger omkring konfirmandforløbet – konfirmationsdatoer, transport til og fra konfirmandstuen, kirkegang, undervisningsdage, afbud, ændringer, aflysninger mv. Og skulle der sidde nogle...

Læs mere

Konfirmandforløb 2022-2023

Tilmelding til konfirmationsforberedelse foregår digitalt med NemID på https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding . Konfirmationsforberedelsen foregår i konfirmandstuen i Boddum Præstegård onsdage kl. 8 – 9:30 i ugerne 43 – 50, 2022 og ugerne 2 – 15, 2023 (undt. helligdage og skolefridage). Hold godt øje med vores hjemmeside https://boddumydbyheltborgkirker.dk under hele konfirmandforløbet, da det er her alle...

Læs mere